QA & QC

Түүхий эдийн дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээний систем

● Нийлүүлэгчийн сонголтыг хатуу батлах.

● Мөшгих систем

Түүхий эдийг хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх

● Анализ Түүхий эдийн шинжилгээ

● Бохирдуулагчийг сайтар шалгана уу

Үйлдвэрлэл

● ISO9001, HACCP стандартын дагуу нарийн боловсруулалт хийх

● pf боловсруулах үе шат бүрт дүн шинжилгээ хийх

Бэлэн бүтээгдэхүүнийг шалгах

● QA & QC нь агуулахын өмнө багц бүрийг туршина.

● Багц бүрийн COA-г санал болгох

● Чанарын хяналт амжилттай болсон

Агуулах

● Бүтээгдэхүүний агуулах

● Барааг чийг, гэрэл, хүчилтөрөгчөөс хол, сайтар тагласан саванд хийнэ.