R&D

Зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг тасралтгүй сайжруулахын тулд системтэй удирдлага, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд илүү анхаарч, өөрийн шинжлэх ухааны судалгааны чадавхийг тасралтгүй сайжруулж байна.

Энэ нь хамтран ажилладагБаруун хойд их сургууль, Баруун хойд хөдөө аж ахуй, ойн их сургууль, Шаньси багшийн их сургууль болон бусад шинжлэх ухааны судалгааны Сургалтын нэгжүүд шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйл явцыг оновчтой болгох, ургацыг нэмэгдүүлэх, иж бүрэн хүч чадлыг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор R&D лаборатори байгуулахад хамтран ажилладаг. бусад байгууллагууд Бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын чадавхийг хамтран баталгаажуулахын тулд стратегийн гүнзгий хамтын ажиллагаа.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f